3. B

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2018

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • PJ - kategorie
 • Slovní druhy
 • Práce s veršem
 • Prezentace knihy
 • Sloh - popis příhody
 • Psaní - opis, přepis, doplňování

Anglický jazyk

Matematika

 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • Násobení a dělení - procvičování
 • Slovní úlohy
 • G - čtyřúhelníky

Prvouka

 • Návykové látky
 • Vzduch, voda
 • Koloběh vody

Pracovní činnosti

 • Výrobek z textilu - vyšívání

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty - koláž

Hudební výchova

 • Soutěž ve zpěvu - solový zpěv dětské písně

Tělesná výchova

 • Kotouly
 • Posilování síly a rovnováhy
 • Přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dětem pořád chybí folie, některým dopisují pera apod. - provádějte kontrolu pomůcek pravidelně.
 2. Sledujte zprávy na Elce
Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva
Český jazykMatematikaPrvoukaAnglický jazyk
 VS po M Čtyřúhelník Změny l. 
 Podst. j. Zaokrouhl. na 100 Voda 
 Test Slovní úlohy Vzduch 
  Délka  
  Hmotnost  
  Objem  
  Trenažér