3. B

Týdenní plán od 18. 6. do 29. 6. 2018

 

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva
 • Prezentace knih
 • Čtenářská dílna
 • Opis, přepis, doplňování
 • Návštěva knihovny v Krnově

Anglický jazyk

 • Opakování a procvičování učiva
 • Kontrolní test

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času
 • G - opakování učiva

Prvouka

 • Rozmanitost přírody
 • Opakování učiva

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy
 • Odevzdávání učebnic

Výtvarná výchova

 • Prázdniny - kresba

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Táborové písničky

Tělesná výchova

 • Základy golfu
 • Atletika, turistika

Doplňující informace pro rodiče

 

 1. Zkontrolujte a připravte učebnice k odevzdávání (vygumujte, zalepte, sundejte obal). Učebnice odevzdáváme ve středu 20. 6. Za poničené učebnice budu vybírat poplatky. Ztracená nová učebnice se musí uhradit v plné výši, ostatní dle opotřebovanosti a míry dalšího poškození.
 2. V posledním týdnu si žáci odnesou domů kufřík, složku s výkresy, cvičební úbory. Se závěrem školního roku budou vyprázdněné nejen třídy, ale také šatny. 
 3. Sledujte zprávy na Elce.
Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazykMatematikaPrvoukaAnglický jazyk
 Procvičuj si  Co už umím Zopakuj siScrambled  
  Opakování geometrie Učivo 3. ročníkuHangman 
  Mistr násobilky