3. A

Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4. 2018

Český jazyk

 • VS po Z
 • Souhrnné procvičování VS
 • Podstatná jména a slovesa
 • Sloh:  Práce se slovy
 • Čtení: Líčení atmosféry příběhu, čtenářská dílna

Anglický jazyk

 • Clothes

Matematika

 • Násobení dvojciferných čísel jednocif. činitelem
 • Dělení se zbytkem
 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Slovní úlohy
 • G: Porovnávání a přenášení úseček, střed úsečky

Prvouka

 • Ochrana přírody
 • Ohrožené druhy rostlin a živočichů

Pracovní činnosti

 • Výroba jednoduchého ozdobného předmětu

Výtvarná výchova

 • Návšteva z cizí planety - komiks

Hudební výchova

 • Nácvi písně Jarní slunce
 • Polkový krok

Tělesná výchova

 • Pobyt venku - vycházka
 • Posilování obratnosti, rychlosti a postřehu

Doplňující informace pro rodiče

 • 27. 4. - děti si přinesou rozečtenou knihu (čtenářská dílna).
 • 30. 4. - ředitelské volno.
 • Kontrolujte dětem vybavení do školy: pouzdro (ostrouhané pastelky a tužky, funkční fixy na tabulky, kružítko), pravítko s ryskou, malá a velká fólie (pravidelně čistit), učebnice podle rozvrhu.
 • Sledujte zprávy na El- ce.
 •  

  PROCVIČUJ SI UČIVO
  Jazyk českýMatematikaPRVAngličtinaHV
  VS po VNásobení dvojcif. čísel SavciOblečeníZtratila Lucinka 

  VS po Z

    PtáciQuizlet 
    

   Ryby

  Oblečení 

   Obijživelníci
   
     
   

   Jitka Hlaváčková, třídní učitelka