3. A

Týdenní plán od 18. 6. do 22. 6. 2018

Český jazyk

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Sloh:  Jak chci prožít prázdniny 
 • Čtení: Čtenářská dílna, rychlé, bezchybné a plynulé čtení
 • Psaní: Opis, přepis, doplňování textů

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování učiva 3. ročníku

Prvouka

 • Opakování učiva
 • Sběrný dvůr Město Albrechtice

Pracovní činnosti

 • Focení třídy v parku

Výtvarná výchova

 • Těšíme se na prázdniny

Hudební výchova

 • Zpívání pro radost

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 • 19. 6. - Focení třídy v parku (děti potřebují jednobarevná trička).
 • 20. 6. - Odevzdávání učebnic - prosím o dohlédnutí (vygumované, zalepené, bez obalu). Za zničení učebnice budu vybírat poplatek dle rozsahu zničení. Ztracená učebnice se hradí v plném rozsahu.
 • Děti si během posledních dnů odnesou výkresy, kufříky do Vv, cvičební úbory. Také si odnesou všechny věci z šatny.

   

PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk českýMatematikaPrvAngličtinaHv
Vyjm. slovaPísemné násobeníPuzzleFace matchBuráky
KlauniDělení se zbytkem   

Maják

Trenažér násobení   
VJ a souvětí Pětiminutovky   
Pravopisná cvičeníCirkus   
     
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka