3. A

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2018

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • Podstatná jména - procvičování mluvnických kategorií
 • Slovní druhy
 • Sloh: Mimojazykové prostředky a gesta
 • Čtení: Výstavka knih - má oblíbená kniha
 • Psaní: Přepisy s doplňováním

Anglický jazyk

 • Numbers 11-20

Matematika

 • Jednotky  hmotnosti a  objemu
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • + a - do 100
 • Geometrie: čtyřúhelníky, čtvercová síť

Prvouka

 • Voda a vzduch
 • Koloběh vody v přírodě

Pracovní činnosti

 • Jednoduchý výrobek z textilu - dokončení

Výtvarná výchova

 • Moje nejmilejší hračka - kresba

Hudební výchova

 • Nácvik písně Vrť sa děvča
 • Hudba k slavnostním příležitostem

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřes a vzad
 • Rozvíjení síly a obratnosti
 • Hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. 2. - kino Krnov (pohádka Čertoviny), vybírám 100 Kč.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk českýMatematikaHVAngličtinaPRV
VS po MSlovní úlohyVrť sa dívčaHračkyKoloběh vody
Procvič. VS po M+ a - do 1000 Poznej  Voda-zázrak přírody

Diktáty

  ČíslaVzduch
Obecná a vlastní jména  Hra s čísly Voda
Pády podst. jm. 

 


 

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka