2. B

Týdenní plán od 18. 6. do 22. 6. 2018

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva 2. roč.

Čtení

 • Putování s velrybou - mimočítanková četba
 • Tiché čtení

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Sčít. a odčít. do 100
 • Písemn. sčít. a odčít. do 100
 • Nás. a dělení 2,3,4,5

Prvouka

 • Opakování učiva 2. roč.

Pracovní vyučování

 • Třídění výkresů

Výtvarná výchova

 • Výlet - kresba

Hudební výchova

 • Táborové písně
 • Hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Do středy děti odevzdají vyčištěné a polepené učebnice!
 2. Po vyúčtování výletu (čekám na fakturu za autobus), začnu vybírat peníze na prac. sešity do 3. třídy a za fotky.
 3. V pátek jdeme na golfové hřiště.
 4. V tomto týdnu již nebudu zadávat písemné domácí úkoly.

Odkazy k procvičování učiva

 Český jazyk Matematika
 Procvičování Procvičování

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka