2. A

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2018

Český jazyk

 • Opakování a procvičování měkké a tvrdé souhlásky
 • Opakování - druhy vět.

Čtení

 • Práce s básničkou - verš, rým, sloka.
 • Básničky o zvířatech.

Psaní

 • Přepis, opis slov a vět.
 • Diktát.

Matematika

 • Opakování a procvičování +, - do 100.
 • Úkoly na rozvoj logiky, matematické rébisy.

Prvouka

 • Shrnutí učiva - naše tělo, zdraví, nemoc a úraz.

Pracovní vyučování

 • Výroba masky zvířete.

Výtvarná výchova

 • Vybarvování a zdobení masky.

Hudební výchova

 • Písnička - Afrika, Komáři se ženili.
 • Poslech - Svatební pochod

Tělesná výchova

 • Gymnastika - kotoul vpřed a vzad.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dne 1. 2. jedeme místo vyučování na pohádku Čertoviny do Krnova.
 2. V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

MatematikaČeský jazykPrvouka
+,- do 100Souhlásky- opakuj!Opakuj si!
Úkoly na logikuDoplň i,í,y,ý.Co škodí zdraví?

 

Text