2. A

Týdenní plán od 18. 6. do 22. 6. 2018

Český jazyk

 • Procvičování - vlastní jména, podstatná jména, slovesa, předložky.
 • Pracovní listy se zábai úkoly.

Čtení

 • Plynulé čtení s intonaci a porozuměním.
 • Vybrané článečky, dětské časopisy, pohádky.

Psaní

 • Prověřování učiva.
 • Opis, přepis, tvoření vět, doplňovačky.

Matematika

 • Násobení a dělení 0-5, slovní úlohy, závorkové příklady.
 • Sčítání a odčítání do 100, příklady na logické uvažování.

Prvouka

 • Opakování učiva - pracovní listy.
 • Znalostní křížovky, rébusy, doplňování neúplného textu.
 • Prázdniny - chování a bezpečnost o prázdninách.

Pracovní vyučování

 • Oprava a čištění učebnic.
 • Třídění a úklid ve složkách (v portfoliu žáka).

Výtvarná výchova

 • Téma - Moře ( pastelky a vodové barvy).

Hudební výchova

 • Zpívání pro radost, doprovod na Orffovy nástroje.

Tělesná výchova

 • Hod míčkem, běh, míčová hra.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Do čtvrtku děti odevzdají vyčištěné a polepené učebnice.
 2. Budu vybírat na pracovní sešity do 3. třídy. Částku upřesním na el-ce.
 3. V průběhu týdna provedu vyúčtování školního výletu. Čekáme na fakturu dopravce.
 4. V pátek 22. 6. jdeme na golfové hřiště.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

MatematikaČeský jazykPrvouka
Dělení 5Čti s porozuměnímSkládej obrázky!
Přemýšlej a řeš!Opakuj si učivo!Pozor na úraz!

Text