1. B

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2018

 

Čtení

 • Hláska a písmeno Z, z
 • Čtení s porozuměním
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy
 • Slabikář str. 44 až 47

Psaní

 • Psaní V, U
 • Psaní r, P  + slova
 • Opis a přepis
 • Písanka str. 11 až 16

Matematika

 • Číslo a číslice 9
 • Rozklad, porovnávání, umístění na číselné ose
 • Sčitání a odčítání čísel v oboru do 8

Prvouka

 • Budovy a památky
 • Sportovní hřiště

Pracovní vyučování

 • Brusle

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby vpřed, vzad a na místě

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky

Doplňující informace pro rodiče

1. 2. pojedeme do kina na Čertoviny.

9. 2. karneval pro děti

 

Okazy k procvičování učiva

Jazyk českýMatematika
Dvouhlásky Au,OuRozklad čísel
Hláska a písmeno ZSčítej do 9
Čteme slovaPexeso