1. B

Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4. 2018

 

Čtení

 • Slabiky bě, pě, vě, mě
 • Slabikář str. 85 až 91

Psaní

 • Nácvik písmene T, G, di
 • Písanka str. 11 až 14
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Trénink sčítání čísel do 20 bez přechodu desítky
 • Odčítání čísel do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 16 až 17

Prvouka

 • Učíme se poznávat hodiny
 • PS str. 59

Pracovní vyučování

 • Výroba hodin

Výtvarná výchova

 • Výroba hodin

Hudební výchova

 • Hudební hry

Tělesná výchova

 • Pojmy v atletice

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji paní Ireně Vojkůvkové za pěknou výuku anglické písničky. Najdete ji v odkazech.
 • Prosím, zkontrolujte dětem pouzdra( ostrouhejte tužky, pastelky).

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk českýMatematikaHV
Bě, pě, věPočítáme do 20 HokeyPokeyShake
LuštěnkyPořadí HokeyPokeyShake
Dˇ,ť,ň  
   

Zdenka Závodná, třídní učitelka