1. B

Týdenní plán od 18. 6. do 22. 6. 2018

 

Čtení

 • Mimočítanková četba
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Přepis, opis, autodiktát

Matematika

 • Součet a rozdíl bez přechodu desítky
 • Krychle, koule, kvádr, válec

Prvouka

 • Léto v lese
 • U rybníka

Pracovní vyučování

 • Různá povolání

Výtvarná výchova

 • Různé druhy výtvarného umění( zámek)
 • Kresba

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Vycházka na zámek

Doplňující informace pro rodiče

 • 21. 6. v 8 hodin lekce golfu. Prosím, sportovní oblečení.
 • 22. 6. vycházka na zámek do Linhartov. Zpět pojedeme autobusem.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk českýMatematikaPrvouka
Čtení s porozuměnímGeometrické útvaryLéto
Čtení s porozuměním Slovní úlohy