1. A

Týdenní plán od 16. 4. do 20. 4. 2018

Čtení

 • Čtení delších větných celků
 • Slabiky dě, tě, ně
 • str. 84-87

Psaní

 • Nácvik písmene F
 • Opis a přepis vět
 • Diktát slov
 • str. 17-20

Matematika

 • Délka - 1 m
 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu základu
 • str. 17-20

Prvouka

 • Měsíce v roce
 • str. 55

Pracovní vyučování

 • Překládání, skládání - pohárek, lodička

Výtvarná výchova

 • Průběžné rozvíjení smyslů pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí 

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu

Tělesná výchova

 • Příprava organismu pro různé pohybové činnosti
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 19. 4. se v konají informativní třídní schůzky (15:30-17:30 hod.).

Pokud bude příznivé počasí, začneme v Tv chodívat cvičit ven.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazykMatematikaPrvouka
Slabiky DĚ, TĚ, NĚJe to správně?Přiřaď správně
Doplň slabikuSlovní úlohyMěsíce
Čtení s porozuměnímSlož podlahu 
   

Erika Kynická, třídní učitelka