1. A

Týdenní plán od 18. 6. do 22. 6. 2018

Čtení

 • Opakování: čtení s porozuměním, výrazné čtení s přízvukem
 • Čtení předložek, mimočítanková četba

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Opakování učiva
 • G - tělesa

Prvouka

 • Opakování učiva
 • Léto, volný čas
 • str. 75-77

Pracovní vyučování

 • Skládání papíru

Výtvarná výchova

 • Seskupování, kombinování přírodních materiálů

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme částku 250 Kč na pracovní sešity do 2. ročníku.

Odkazy k procvičování učiva

MatematikaČeský jazykPrvouka
Sčítej, odčítejHádankyOpakuj
Závěrečný kvízCo udělám?Rychlá pomoc
Geometrie  

Erika Kynická, třídní učitelka