1. A

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2018

Čtení

 • Hláska a písmeno Z
 • Čtení s porozuměním
 • Skládání vět
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy
 • str. 44-47

Psaní

 • Psaní V, U
 • Psaní r, P + slova
 • Trénujeme opis a přepis
 • Diktát slov
 • str. 11-16

Matematika

 • Rozklad čísel
 • Porovnávání
 • Matematický diktát v oboru čísel do 8
 • Sčítání v oboru čísel do 9
 • str. 16-19

Prvouka

 • Budovy a památky

Pracovní vyučování

 • Tvoření z neobvyklých materiálů (vata, krupice)

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby vpřed, vzad, na místě

Tělesná výchova

 • Soustředění na hudební a gymnastické pojmy ( základní )

Doplňující informace pro rodiče

1. února jedeme do kina (pohádka Čertoviny - 100 Kč)

 

9. února se uskuteční karneval pro děti  http://www.zsma.cz/kratka-zprava/karneval-pro-deti

Kontrolujte, prosím, dětem vybavení pouzder - ostrouhané tužky a pastelky...

Odkazy k procvičování učiva

Český jazykMatematika 
Čteme s porozuměnímRozlož správně 
Vyber slabikuSčítej do 9 
Čteme slovaPexeso 
   

Erika Kynická, třídní učitelka