Zápis je za námi...

Vesmírem putovalo 12. dubna 36 budoucích školáčků. Seznam dětí přijatých do prvních tříd k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2018/2019 je k nahlédnutí zde. Pokud ještě zvažujete přihlásit dítě k docházce do naší školy dodatečně, nezávazně nás můžete navštívit osobně. Umožníme vám prohlídku celé školy, seznámíme vás s obsahem vzdělávání a poskytovanými službami. Zájemci o foto a video ze zápisu se mohou přihlásit v kanceláři školy.