Schůzka s rodiči prvňáčků...

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je připravena na úterý 5. června 2018. V klubovně tělocvičny se s nimi od 16.30 setkají třídní učitelky paní Jitka Hlaváčková a paní Irena Santariusová, vedoucí vychovatelka ŠD paní Alena Honajzerová, vedoucí školní jídelny paní Darja Stýskalová. Dále získají zákonní zástupci po jednom výtisku Občasníku č. 8.