Poděkování...

Třída 5. A a 5. B děkuje bývalé paní učitelce naší školy Aničce Tuhé za besedu, kterou si pro ně připravila o historii Města Albrechtic. V lednu přislíbila pokračování a páťaci se těší na další povídání a zajímavosti o městě.