Pamela opět v kraji...

Pamela Pettinaroli z 9. B ve čtvrtek 5. dubna reprezentovala nejen naši školu, ale i okres Bruntál v krajském kole Olympiády v jazyce českém, kam postoupila z 2. místa v okresním kole této soutěže. Soutěž měla opět dvě části, a sice gramatickou a slohovou. Mluvnice se Pamele opravdu povedla, dosáhla třetího nejlepšího výsledku z celkového počtu osmnácti soutěžících. Až slohová práce na téma Noc na hradě ji odsunula na celkové osmé místo, přičemž od bronzové medaile ji dělily pouhé dva body. Pamele moc gratulujeme a přejeme jí hodně štěstí u blížících se přijímacích zkoušek.