V moderní jazykové učebně jsme ve svém živlu ...

Od počátku září  školního roku 2009/2010 mají naši žáci možnost se svými učiteli využívat novou moderní jazykovou učebnu. Třída pro 26 žáků se nachází v nově upravených půdních prostorách staré školní budovy.

V pěkném prostředí nám jde angličtina mnohem líp ...

Estetika interiéru a veškeré vybavení splňují nejvyšší nároky kladené na zařízení určené pro výuku cizích jazyků. Učebna je vybavena poslechovou aparaturou - žáci mají k dispozici sluchátka, řídící panel obsluhuje vyučující.

Tak a teď to zkusíme ještě jednou ...

Ten může dětem přehrávat texty rodilých mluvčích různě rychle, posunovat je dopředu i zpět. Pedagog má také možnost kontrolovat výslovnost každého žáka zvlášť.

"Kdo to vi? Odpoví - třeba Roman."

Dokonce lze žákovské "výstupy" i nahrát na magnetofon a následně jimi "obveselit" třeba rodiče na třídních schůzkách :-).

Nová učebna nabízí spoustu možností, jak se učit zábavněji ...

Dětem se třída velmi líbí, pobyt v neobvyklém prostředí je pro ně zážitkem a práce jim jde lépe od ruky. Pravidelné využívání výborného vybavení jazykové učebny se stalo běžnou součástí výuky cizích jazyků pro všechny žáky školy.

Foto Karel Knapp, text Jana Pokorná - vyučující JA