Seznam přijatých dětí do prvních tříd

Pro zahájení povinné školní docházky ve šk. roce 2017-2018

registr. číslo registr. číslo
2017/2018/001přijat/a - odklad 2017/2018/020přijat/a
2017/2018/002 přijat/a 2017/2018/021 přijat/a  
2017/2018/003 přijat/a2017/2018/022 přijat/a  
2017/2018/004přijat/a
2017/2018/023 přijat/a - odklad  
2017/2018/005 přijat/a 2017/2018/024 přijat/a  
2017/2018/006 přijat/a 2017/2018/025 přijat/a - odklad  
2017/2018/007 přijat/a  2017/2018/026 přijat/a  
2017/2018/008 přijat/a 2017/2018/027 přijat/a  
2017/2018/009
přijat/a  2017/2018/028 přijat/a - odklad  
2017/2018/010přijat/a 2017/2018/029přijat/a 
2017/2018/011přijat/a - odklad 2017/2018/030přijat/a 
2017/2018/012přijat/a 2017/2018/031přijat/a 
2017/2018/013přijat/a2017/2018/032přijat/a 
2017/2018/014přijat/a 2017/2018/033přijat/a 
2017/2018/015přijat/a - odklad 2017/2018/034přijat/a 
2017/2018/016přijat/a 2017/2018/035přijat/a 
2017/2018/017přijat/a 2017/2018/036přijat/a 
2017/2018/018přijat/a 2017/2018/037 přijat/a 
2017/2018/019přijat/a 2017/2018/038 přijat/a 
  2017/2018/039přijat/a
  2017/2018/040přijat/a

Celkem se k zápisu dostavilo a bylo přijato 40 dětí. K povinné školní docházce nastoupí 34 budoucích prvňáčků. O roční odklad požádali zákonní zástupci 6 dětí. Podrobné informace o průběhu zápisu zde.

Poznámka:

Školský zákon - § 183: Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.