Přijímačky jsou za námi

Letos opustí naše školní lavice 39 vycházejících žáků, z toho dva z osmé třídy. K dnešnímu dni již všichni vědí, na které střední škole budou pokračovat ve vzdělávání. Většina těchto škol se nachází v blízkém okolí, ale někteří žáci si vybrali školy i dále od svého bydliště např. v Ostravě, Olomouci a Praze.

Na maturitní obor se hlásilo 21 žáků, tj. 55% z celkového počtu, učební obor bude studovat zbývajících 18 žáků. Po prvním kole přijímacího řízení se dostali tři žáci na umělecký obor (talentové zkoušky se konaly začátkem ledna).

Pro gymnázium se tentokrát rozhodli pouze 4 žáci, všichni z nich byli přijati v prvním kole přijímacích zkoušek a umístili se v pořadí na předních místech.

O tom, že výběr středních škol byl mezi žáky opravdu pestrý, se můžete přesvědčit v následující tabulce:

Název školypočetpodmínky přijetí
Gymnázium Krnov4přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
SPgŠ a SZŠ Krnov5přijímací a talentové zkoušky, prospěch na ZŠ
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov1přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední škola designu a módy Prostějov1talentové zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední zdravotnická škola Opava přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
OA a střední odborná logistická škola Opava přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
Střední technická škola Opavapřijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
Střední průmyslová škola Bruntál přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ 
Střední škola průmyslová a umělecká Opava talentové zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední zdravotnická škola a VOŠ Eduarda Pöttinga Olomouc 1přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
SOŠ ochrany majetku a osob Ostrava talentové zkoušky, prospěch na ZŠ 
Střední škola hotelnictví a gastronomie Šilheřovice2prospěch na ZŠ 
SSSS Ostrava Hrabůvka prospěch na ZŠ  
VOŠ a SŠ Zábřeh prospěch na ZŠ 
1. KŠA Praha Karlín prospěch na ZŠ 
SOU Opava prospěch na ZŠ  
Soukromá střední škola Praktik Horní Benešov prospěch na ZŠ  
SŠ zemědělství a služeb Město Albrechtice prospěch na ZŠ  

Milí deváťáci, po prázdninách první školní den vykročte pravou nohou pro štěstí, ať se vám po celou dobu studia daří!

Foto archiv školy, text Radka Žlebčíková