Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Internetová jazyková příručkaJe dílem ÚJČ AV ČR. Jde o první jazykovou pomůcku svého druhu. Má dvě části. Slovníkovou a výkladovou.
PravopisněJe projekt, kde můžete procvičovat gramatiku i literaturu. Najdete zde celou databázi pravopisných cvičení a diktárů, včetně zvukových diktátů, které suplují klasický školní diktát.
Diktáty On-line diktáty.
Český jazykOn-line testy z jazyka českého. 
Kaminet Stránky vhodné  pro procvičování češtiny pro dyslektiky.
Přehled historické literaturyNejstarší písemné památy, husitská literatura, renesance, reformace, doba pobělohorská...
Čeština hrouProcvičování vyjmenovaných slov.Anglický jazyk

Jazykové testy a doplňovačkyStupňování přídavných jmen, nepravidelná slovesa, přítomný čas...
Komen stránkyGramatika, témata, poslech.
Testy a cvičeníProcvičování gramatiky, slovíček a poslechů.
Poslechová cvičeníPoslechová cvičení řazená podle témat včetně testových otázek.
Slovník cizích slovAnglický slovník s výslovností.
LangevoWebová hra na učení cizojazyčných slovíček. Nutná registrace.Německý jazyk

Němčina hravě Procvičování, slovní zásoba, číslice, dny v týdnu.
NěmčinaInteraktivní výukové materiály.
Slovní zásobaSlovní zásoba rozdělená podle témat.
TestyOnline testy z němčiny.