Informační a komunikační technologie

Informatika

Bezpečný internet           Rizika spojená spojená s užíváním internetu a způsoby jak se jim bránit.            
PočítačeInteraktivní výukové materiály, základy práce s počítačem.
E- bezpečíBezpečný internet pro všechny.
InformatikaProcvičování probraného učiva z informatiky.
Zápisky z informatikyPracovní listy k vytištění a zpracované zápisky z hodin.
TestyOnline testy z informatiky.