modernizace školy

Infotabule u vchodu nemá chybu

26. 04. 2016

Na škole přibyl po webu, elektronické žákovské, Občasníku další zcela nový informační zdroj. Při vstupu do budovy určitě nepřehlédnete nainstalovanou velkou televizní obrazovku. Na jejím modrém pozadí žáci sledují, díky firmám GANED s.r.o. a ALFA Mikrosystémy, celý vytápěcí systém školy. Paní učitelka z fyziky má již nyní jasno, jak informační panel o vytápění školy využije ve výuce a v laboratorních pracích. Mladí fyzikové mohou sledovat tepelná zařízení, princip ohřevu vody...

Celý článek

Když nejde jen o topení

Na panelu jsou zajímavé informace o provozu plynové kotelny...

23. 03. 2016

Když vstoupíte hlavním vchodem do budovy školy, zřejmě nepřehlédnete nově nainstalovanou velkou televizní obrazovku. Na jejím převážně modrém pozadí ve stylizované grafické úpravě se znázorněnými topnými větvemi je k dispozici s využitím animace zobrazený celý vytápěcí systém školy. Kromě znázornění hlavních rozvodů potrubí je možné sledovat teploty vody v topných větvích, tlak v topné soustavě, funkčnost regulačních ventilů a cirkulačních čerpadel...

Celý článek

O jarních prázdninách se nezahálelo

15. 02. 2016

Během jarních prázdnin se ve škole opět pracovalo. Zatímco žáci odpočívali, správní zaměstnanci a řemeslníci měli plné ruce práce. Velké malování a opravy tentokrát čekaly tělocvičnu. Malířky se pod vedením paní Friesové pustily s nadšením do práce a výsledek stál opravdu za to. Vymalovaly všechny kabinety, šatny, záchody, sprchy, ošetřovnu, chodby. Pastelové barvy zdobí nejen stěny, ale i zárubně dveří. Svěží a moderní nádech získala také klubovna. K výměně...

Celý článek

Modernizace školy pokračuje

Instalace interaktivní tabule...

31. 03. 2015

Minulý týden vše započalo. Projekt "Druhá etapa modernizace ZŠ Město Albrechtice" je v realizační fázi. Pracovníci firmy Z+M Partner nainstalovali 4 interaktivní tabule s dataprojektory do učeben přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky a jazykové učebny. Do tříd přibylo 5 notebooků, 26 tabletů, 4 vizualizéry, diktafon a fotoaparát - digitální zrcadlovka. Dodávka učebních pomůcek je naplánována na polovinu dubna. Vyučování zpestří a zefektivní učitelům i žákům ...

Celý článek

Více světla za méně peněz

Montáž nového svítidla...

19. 05. 2014

Od poslední instalace osvětlovacích těles v okolí naší školy uplynulo stejně jako v jiných částech Města Albrechtic, například v ulicích Tyršova, Dvořákova, Palackého a Sokola Tůmy a ve vilové čtvrti, téměř třicet let. Z dnešního pohledu již zastaralé osvětlení mělo zvýšené nároky na údržbu i vyšší spotřebu elektrické energie. Ani jeho vzhled a technický stav nebyl nejlepší. V pondělí 19. května dokončili pracovníci dodavatelské firmy z Krnova podle pokynů našeho zřizovatele Města Město Albrechtice výměnu posledních dvou svítidel... 

Celý článek

Sociální zařízení – hotovo

Sociální zařízení pro dívky po generální opravě...

29. 08. 2013

Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v prvním i druhém nadzemním podlaží v budově „staré školy“ byly úspěšně a v terminu dokončeny ve čtvrtek 29. srpna 2013 závěrečnou kontrolní prohlídkou za účasti paní AHS Marcely Dvořákové z KHS Ostrava, paní ing. Martiny Švecové za stavební dozor investora, vedoucího stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Město Albrechtice pana ing. Dušana Vopelky, dodavatele stavebních prací pana Jiřího Pokludy za firmu Taylor stavební, s.r.o. a ředitele školy Karla Knappa...

Celý článek

Generální oprava WC finišuje

Ještě spárování a instalace zdravotechniky...

14. 08. 2013

Generální oprava sociálních zařízení ve staré budově školy se dostává do své poslední fáze. Je nejvyšší čas. Termín předání díla se nezadržitelně blíží. Rovněž je stanoven i termín pro kolaudační řízení. Je dokončováno pokládání dlažeb, obkladů stěn, prováděno jejich spárování. Postupně jsou instalovány stropní podhledy, upravovány elektrické rozvody. Svůj čas si vyžádá rovněž instalace zdravotechniky a dělících příček, stejně jako nátěry zárubní. Po úklidu staveniště dodavatelskou firmou Taylor s.r.o. přijde čas pro dokončení maleb na chodbách, položení koberců ve vybraných třídách a školní družině...

Celý článek

Kluci modré, holky červené

holky červené, kluci modré...

08. 08. 2013

Kluci modré a holky červené. Hned u vstupu na první pohled jasné rozlišení chlapeckých a dívčích sociálních zařízení podle právě dokončovaných keramických obkladů. Opravované prostory začínají dostávat novou tvář, jak se o tom mohli přesvědčit všichni účastníci šestého kontrolního dne. Pan Jiří Pokluda za dodavatele stavby – firma Taylor okna stavební s.r.o, technický dozor investora – p. ing. Martina Švecová, za stavebníka Karel Knapp – ředitel školy a p. ing. Jitka Hanusová za zřizovatele. Mimo jiné byla odsouhlasena barevnost...

Celý článek

4. kontrolní den, začalo se obkládat

Začalo se obkládat...

03. 08. 2013

Od zahájení generální opravy sociálních zařízení prováděné firmou Taylor s.r.o. v historické budově školy uplynul právě jeden měsíc. Byla dokončena výstavba plynosilikátových příček, zazděny otvory po starých větracích oknech i obměněny kovové zárubně. Ve všech místnostech již jsou nové rozvody elektřiny. Instalatéři dokončují práce na rozvodech vody, připojují odpady do stávajícího systému. Hrubé a téměř všechny štukové omítky jsou hotovy. Nezahálejí ani obkladači... 

Celý článek

Konec bourání, začíná se budovat

Kontrolní den č. 2

12. 07. 2013

O dalším průběhu stavební úpravy sociálního zařízení v historické budově základní školy podrobně vypovídá zápis z druhého kontrolního dne. Závěry po seznámení se se situací na místě samém za přítomnosti p. Jiřího Pokludy, zastupujícího dodavatele stavby Taylor okna stavební s.r.o., Luďka Volka, starosty, ing. Hynka Vavery, tajemníka MěÚ, za zřizovatele školy a Karla Knappa, ředitele školy, za stavebníka, sepsala p. ing. Martina Švecová. K 11. červenci byly dokončeny všechny bourací práce. Jsou prováděny dispoziční úpravy...

Celý článek

Syndikovat obsah